Category Archives: Tips

Reset photoshop – Đưa Photoshop về cài đặt mặc định

reset photoshop

Reset Photoshop là chức năng giúp khôi phục lại các cài đặt gốc của Photoshop. Trong quá trình sử dụng, có thể bạn sẽ gặp trường hợp Photoshop hiển thị các tab hoặc chức năng không cần thiết và khó hiểu. Đôi khi, việc tìm kiếm cách tắt hoặc tùy chỉnh cũng có thể gây […]

Shares