Freelance designer – Thiết kế 2D

Thiết kế 2D

Thiết kế Logo, bộ nhận diện thương hiệu và các ấn phẩm 2D khác như standee, bảng giá, catalogue, backdrop,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares