Freelance designer – Thiết kế 2D

Thiết kế 2D

Thiết kế Logo, bộ nhận diện thương hiệu và các ấn phẩm 2D khác như standee, bảng giá, catalogue, backdrop,…

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.